Scroll To Top
Home » Files » CHIA SẺ TÀI LIỆU - KINH NGHIỆM

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG
13/07/2014, 3:09:34 PM

DOWNLOAD

Mẫu 1-KNĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

 

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

 

 

                   Kính gửi: - Chi bộ............................................................................

- Đảng uỷ..........................................................................

 

 

Tôi là:........................................................ sinh ngày…….tháng…..năm...........

Nơi sinh...............................................................................................................

Quê quán:............................................................................................................

Dân tộc………………. Tôn giáo……………….

Trình độ học vấn:................................................................................................

Nơi ở cư trú:........................................................................................................

Nghề nghiệp:.......................................................................................................

Đơn vị công tác:..................................................................................................

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:..........................................................................

Vào đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày………tháng…….năm.........

Tại.......................................................................................................................

Được xét là cảm tình Đảng ngày……….tháng……..năm....................................

tại chi bộ.............................................................................................................

Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của Chi bộ, của tổ chức Đoàn, Công đoàn (nếu có). Tôi đã nhận thức được:................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

                                                               ......................, ngày.......tháng......năm 20…..

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký,  ghi rõ họ và tên)

 

 

 

Category: CHIA SẺ TÀI LIỆU - KINH NGHIỆM | Added by: GiangPr0
Views: 657 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]