Scroll To Top
Home » Files » CHIA SẺ TÀI LIỆU - KINH NGHIỆM

E_Learning
[ · Download from mirror () ] 03/09/2016, 9:46:02 PM

v/v tập huẫn kỹ năng thiết kế và xây dựng bài giảng E_Learning

Th\lc hien C6ng van 16 2766/SGD£>T-CNTT-KT&K£> ngay 09 thang 8nam 2016 cua Sa Giao due va Dao t<;10thanh pho Da N~ng vS viec Trieu tdp canbo, giao vien tham gia tdp ~ucin Ky ,:,iing thiit ki va X~Y dung bai giang ELearning,Phong GD&DT th@ngbao den cac tnrong mot so nQi dung sau:

Số kí hiệu :5c201P~Df)T-CNT
Ngày ban hành 12/08/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực 12/08/2016
Ngày hết hiệu lực  
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Phòng GD
Người ký Lê Văn Hoàng

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Công văn"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Category: CHIA SẺ TÀI LIỆU - KINH NGHIỆM | Added by: GiangPr0
Views: 580 | Downloads: 104 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]