Scroll To Top

Đối với win 7 và win 8 thì chuyển đơn giản với LOCATION rồi còn với win XP chúng ta làm như sau

1. Chạy file Reg là là xong Desktop.rar
2. Download Tweak UI của Microsoft rồi Install, sau đó làm bật Tweak UI rồi làm theo hướng dẫn sau:

Hình được đính kèm

Mình vừa test thử với Tweak UI xong

File được đính kèm