Scroll To Top

Phần mềm: Microsoft Toolkit 2.4 Beta 8

 

Microsoft Toolkit 2.4 Beta 8

Active Windows và Office dễ dàng

Microsoft Toolkit
 

Thông tin chi tiết:

Microsoft Toolkit là công cụ mới nhất giúp bạn Active Windows và Office 2010 cực kỳ hiệu quả. Microsoft Toolkit là phiên bản kế tiếp của Office 2010 Toolkit do CODYQX4 phát triển.

Với Microsoft Toolkit việc Active WindowOffice chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ việc click phần mềm sẽ tự động làm việc cho bạn. Đối với Office 2010 bạn có thể active toàn bộ hoặc 1 thành phần nhỏ trong gói... Word, Excel.

Một số tính năng chính:
- Kích hoạt Office 2010 (Sử dụng KMS)
- Kích hoạt Windows
- Chuyển đổi Giấy phép Khối lượng bán lẻ (VL)
- Thiết lập lại các truy cập thử nghiệm
- Thêm một khóa làm việc
- Kiểm tra khóa sản phẩm của bạn
- Xem trạng thái kích hoạt
- Sao lưu Giấy phép

OS: Windows ® XP/Vista/Seven/8

Language: Multilanguage

Year: 2012

Yêu cầu: Cần phải cài đặt thêm .NET Framwork 4.0 trở lên.