Scroll To Top

Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn Root sản phẩm Asus Fonepad K004 để tận hưởng những điều thú vị từ Android.

Công việc cũng khá đơn giản. Đầu tiên các cần xác định Build number của máy là gì?
Các bạn xem Build Number bằng cách Settings > About tablet > Nhìn vào cái dòng cuối Build number sẽ có dạng XXXXXX.WW_epad-Vx.y.z(Dòng tô chính là SKU mà bạn cần Download về máy để thực hiện Root)

Asus, Fonepad, k004

Sau khi xác định số SKU, các bạn tải về đúng với mã Build Number của máy mình:Khi bạn tải xong SKU, bạn copy SKU vào thẻ nhớ gắn ngoài (không phải bộ nhớ trong).​
Đưa máy về chế độ bootloader bằng nút Power+UP(tăng âm lượng) sẽ hiện ra hình USB kết nối.​
Asus, Fonepad, k004Asus, Fonepad, k004


Bấm giữ nút (-)giảm âm lượng và bấm luôn nút (+)tăng âm lượng một cái sẽ ra màn hình menu chọn.

Asus, Fonepad, k004

Bấm chọn SD Download bằng cách di chuyển menu với phím (+)tăng (-)giảm âm lượng và chọn bẳng phím Power.

Asus, Fonepad, k004Asus, Fonepad, k004

Nhấp chọn phím Power và chờ máy cập nhật 5-6 phút. Máy sẽ tự động reboot lại và chúng ta có thể thưởng thức Asus Fonepad K004 đã Root.

 

https://docs.google.com/uc?id=0B0h72qC_ACtjM2dHNGpXWmJLdEk&export=download

https://docs.google.com/uc?id=0Bx2l0rH81XEIWHBoTE5DUURaR2s&export=download

https://docs.google.com/uc?id=0Bx2l0rH81XEISFhYZW50anpPT28&export=download

https://docs.google.com/uc?id=0Bx2l0rH81XEIUFRNM0M4aDZXZnc&export=download

https://docs.google.com/uc?id=0Bx2l0rH81XEIV3BZVDdpNkxSSmc&export=download

https://docs.google.com/uc?id=0Bx2l0rH81XEIMDFMa0RENVFwajA&export=download

https://docs.google.com/uc?id=0Bx2l0rH81XEIMzlzT2pNSDc3NzQ&export=download