Scroll To Top

Hướng dẫn cách Reset máy in Epson 1390 bị tràn bộ nhớ

GiangPr0: Hướng dẫn Cách Reset máy in Epson 1390 bị tràn bộ nhớ bằng hình ảnh, VIDEO hướng dẫn chi tiết

Hiện tượng: Máy in báo sáng 2 đèn, đèn mực và đèn giấy thay phiên nhau chớp

Khắc phục: Làm theo hướng dẫn theo các bước sau

 

Bước 1Download phần mềm reset máy in 1390 tại đây

Giải nén và chạy file.exe. Sẽ xuất hiện bảng sau. Điền vào ngày 05-25-2007 và nhấn Enter

 

Hướng dẫn cách Reset máy in Epson 1390 bị tràn bộ nhớ

 

- Bước 2

 

Hướng dẫn cách Reset máy in Epson 1390 bị tràn bộ nhớ

 

- Bước này Bạn chọn máy in epson 1390 rồi chọn Ok

 

- Bước 3

 

Hướng dẫn cách Reset máy in Epson 1390 bị tràn bộ nhớ

 

- Bước 4

 

Hướng dẫn cách Reset máy in Epson 1390 bị tràn bộ nhớ

 

- Bước 5

 

Hướng dẫn cách Reset máy in Epson 1390 bị tràn bộ nhớ

 

- Bước 6

 

Hướng dẫn cách Reset máy in Epson 1390 bị tràn bộ nhớ

 

Quá trình xử lý đã xong nhấn Finish là hoàn tất. Để dễ hình dung hơn bên dưới là CLIP hướng dẫn xhi tiết

 

 

Bài viết: Hướng dẫn cách Reset máy in Epson 1390 bị tràn bộ nhớ

Link tải: http://www.mediafire.com/download/8hwwao5ivsyps5m/reset+1390.zip