Scroll To Top

HƯỚNG DẪN TÁCH DỮ LIỆU CỘT TRONG EXCEL

Bước 1 : Bạn chọn các ô excel muốn tách dữ liệu, sau đó bạn vào tab DATA rồi chọn Text to Columns:

Bước 2 : Tại cửa sổ hiện ra bạn chọn mục Delimited rồi click Next:

Bước 3 : Ở bảng tiếp theo hiện ra bạn chọn loại ký tự ngăn cách giữa các loại dữ liệu trong các ô excel. Trong ví dụ này dữ liệu được ngăn bởi dấu cách nên tôi chọn mục Space. Sau đó bạn click Next để tiếp tục:

Bước 4 : Ở bảng tiếp theo bạn chọn mục General rồi click Finish:

Bước 5 : Có thông báo hiện ra, bạn chọn OK:

Lúc này các dữ liệu đã được tách rời nhau hoàn toàn:

Tương tự bạn thực hiện tách dữ liệu ở các ô excel với ký tự ngăn cách là dấu “,” với sự lựa chọn ở mục Delimiters là Comma:

Và dữ liệu của các ô excel này cũng được tách ra một cách nhanh chóng:

Hoàn toàn tương tự với ô excel có ký tự ngăn cách là dấu “;” với sự lựa chọn ở mục Delimiters là Semicolon:

Và dữ liệu của các ô excel này cũng được tách ra trong nháy mắt:

Và bây giờ bạn có thể thao tác với những dữ liệu riêng biệt một cách dễ dàng. Ví dụ bạn có thể tỉnh tổng các số trong các ô excel ban đầu như hình:

http://thuthuat.taimienphi.vn/tach-du-lieu-cot-trong-excel-2241n.aspx 
Vậy là bạn đã biết cách tách dữ liệu trong cột rồi đó. Khi áp dụng thành thạo thủ thuật này thì với bất cứ dữ liệu lớn nào bạn cũng có thể nhanh chóng lọc ra được những phần dữ liệu cần thiết nhất để thao tác cho công việc của mình rất hiệu quả. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo Kiểm tra dữ liệu nhập vào một ô trong ExcelNhập dữ liệu bằng Fill Options, ....

Tách văn bản thành các ô khác nhau

Bạn có thể lấy văn bản trong một hoặc vài ô và trải nó ra nhiều ô. Thao tác này ngược với ghép nối, trong đó bạn có thể kết hợp văn bản từ hai ô trở lên vào một ô. Ví dụ, nếu bạn có cột họ và tên, bạn có thể tách cột đó thành cột tên và cột họ riêng biệt, như thế này:

Trước và sau khi tách văn bản thành các cột khác nhau

Chuyển đến Dữ liệuVăn bản thành Cột và trình hướng dẫn sẽ hướng dẫn bạn qua từng bước. Dưới đây là chi tiết đầy đủ về cách thực hiện:

 1. Chọn ô hoặc cột có chứa văn bản mà bạn muốn tách.

  GHI CHÚ  Chọn bao nhiêu hàng tùy ý, nhưng không quá một cột. Đảm bảo có đủ các cột trống bên phải để không có dữ liệu nào bị ghi đè. Nếu bạn không có đủ số cột trống, hãy thêm chúng.

 2. Bấm Dữ liệu >Văn bản thành Cột.

  Bấm tab Dữ liệu, rồi bấm Chuyển văn bản thành Cột

 3. Điều này sẽ bắt đầu Trình hướng dẫn Chuyển Văn bản thành Cột. Bấm Phân tách > Tiếp.

 4. Chọn hộp Khoảng trống và xóa các hộp còn lại hoặc chọn Dấu phẩy và Khoảng trống nếu đó là cách để tách văn bản (Smith, John, với một dấu phẩy và khoảng trắng giữa các tên). Bạn có thể xem một bản xem trước của dữ liệu trong cửa sổ Xem trước Dữ liệu.

  Bước 2 trong Trình hướng dẫn Chuyển Văn bản thành Cột

 5. Bấm Tiếp.

 6. Trong bước này, bạn chọn định dạng cho các cột mới hoặc bạn có thể để Excel làm điều đó giúp bạn. Nếu bạn muốn chọn định dạng của riêng mình, hãy chọn định dạng bạn muốn, chẳng hạn như Văn bản, bấm vào cột dữ liệu thứ hai trong cửa sổ Xem trước Dữ liệu và bấm lại vào định dạng đó. Lặp lại thao tác này cho tất cả các cột trong cửa sổ xem trước.

  Bước 3 trong Trình hướng dẫn Chuyển Văn bản thành Cột

 7. Bấm vào nút Hình ảnh nút Thu gọn Hộp Thoại ở bên phải hộp Đích để thu gọn hộp thoại.

 8. Chọn các ô trong sổ làm việc nơi bạn muốn dán dữ liệu đã tách. Ví dụ, nếu bạn muốn chia họ tên đầy đủ thành cột tên và cột họ, hãy chọn số ô thích hợp trong hai cột liền kề.

  Chọn những ô bạn muốn dán các ô đã tách

 9. Bấm vào nút Hình ảnh nút Bung rộng Hộp Thoại để bung rộng hộp thoại, rồi bấm Hoàn tất.

  Bung rộng hộp thoại khi bạn đã chọn xong các ô của mình.

ÁP DỤNG CHO: Excel 2016, Excel 2013