Scroll To Top

Download Nero

Tất cả phiên bản phần mềm Nero

Nero BurnLite 10.0.10600

NeroBurnLite 10.0.10600

Phần mềm ghi đĩa miễn phí của nero

3:44 PM 16.12.2012

Nero 10 Lite là phiên bản cài đặt miễn phí của phần mềm ghi đĩa nổi tiếng Nero. Trong bản cài đặt này chỉ hỗ trợ người dùng ghi đĩa dữ liệu và đĩa nhạc. Tuy nhiên Nero 10 Lite vẫn sở hữu công nghệ ghi đĩa mới nhất của Nero không thua...

 
Nero 8

Nero8

Chương trình ghi đĩa CD/DVD

28,865 lượt tải

 
Nero 10.5.10500

Nero10.5.10500

Phần mềm ghi đĩa nero 10 thêm nhiều tính năng mới

4,893 lượt tải

 
Nero 9.4.26.0

Nero9.4.26.0

Phần mềm ghi đĩa chuyên nghiệp

137,419 lượt tải