Scroll To Top
Office 2007 nhẹ và đầy đủ nhất không cần cài đặt dung vĩnh viễn free
Do yêu cầu soạn thảo các văn bản hiện nay là rất cần thiết. Trung tâm tiếng anh aad xin giới thiệu cho các bạn một bộ office 2007 sử dụng mà không cần cài đặt.
Đây là bộ Microsoft office 2007 được rút gọn tối thiểu 1 file duy nhất chỉ 242Mb. Đầy đủ hết các ứng dụng.
Word, Powerpoint và Excel với tất cả các công cụ Office 2007
- Fonts lưu ý bao gồm (đặc biệt ngoại trừ phông chữ).
- Dựa trên 32-bit phiên bản của Microsoft Office Standard 2010 (VL).
- Windows tương thích XP SP2 lên Windows 8
- Không có phím cài đặt sẵn hoặc tên (bạn có thể sử dụng của bạn).
Bạn hãy thử trải nghiệm với bộ office này, bạn download Tại Đây

BẢN FULL

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AKASQon9wkmJoS0&cid=5906158F1034B760&id=5906158F1034B760%2118500&parId=root&action=locate