Scroll To Top

Lỗi do tác động khác

Máy tính xách tay bị nước mưa hoặc đổ chất lỏng vào như : cafe, trà, sữa...
Bạn đã đổ trà, cà phê, sữa hoặc bất kỳ chất lỏng khác lên máy tính xách tay của bạn? Trước khi chúng tôi nói với bạnlàm sao chúng tôi có thể giúp đỡ, bạn phải làm theo hướng dẫn sau đây để cung cấp cho máy tính xách tay của bạn có cơ hội cao nhất sống sót cao nhất:
    - Nếu máy tính xách tay của bạn được cắm vào nguồn điện, hãy tắt nó đi ở nguồn điện và rút phích cắm điện từ máy tính xách tay.
    - Hãy giữ nút nguồn ngay lập tức cho đến khi máy tính xách tay tắt hẳn, bạn cũng nên cân nhắc so sánh về kinh tế và dữ liệu.
    - Tháo pin ra khỏi máy.
    - Cố gắng giải thoát càng nhiều chất lỏng ra khỏi máy tính xách tay ngay càng tốt, và thu dọn những gì bạn có thể làm.
    - Việc còn lại cuối cùng hãy Liên hệ với chúng tôi