Scroll To Top

Lỗi ổ cứng Máy bàn & Laptop

Ổ cứng máy bàn & laptop

Ổ cứng là phần linh kiện cần được thay thế trước khi hỏng hoàn toàn để tránh mất dữ liệu đột ngột. Thường thì sau thời gian dài sử dụng, ổ cứng laptop cũng đến lúc hỏng và cần được thay mới. Nếu ổ cứng của bạn kêu rọt rẹt, xuất hiện nhiều bad sector (có thể kiểm tra bằng phần mềm HD Tune, tải tại hdtune.com) thì nên thay thế ổ cứng mới. Công đoạn thay mới khá đơn giản và nhanh chóng tại các cơ sở của chúng tôi.  Bạn cũng c ó thể yêu cầu sao lưu dữ liệu miễn phí từ ổ cứng cũ nếu nó còn có thể đọc được. Trong trường hợp không đọc được, các kỹ sư c ủa chúng tôi sẽ chuyển sang gói dịch vụ Cứu dữ liệu.